Zonnepaneelkopen.org is een website waarop je alle informatie kunt vinden omtrent zonnepanelen, zonneboilers en zonnecollectoren. Daarnaast lees je uitgebreide informatie op onze website over zaken zoals kosten, rendement, onderhoud, checklists, werking, terugverdientijd, salderen, voordelen en nog veel meer.

Missie

Zoals je al met enige regelmaat in het nieuws hebt kunnen horen gaat het niet goed met het klimaat. Daardoor is onze planeet aan het veranderen op een slechte manier. Als iedereen een steentje bijdraagt kunnen we onze planeet nog redden of in ieder geval de klimaatverandering een halt toeroepen. Zonnepanelen zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot in de wereld, omdat zonnepanelen geen CO2 gebruiken voor het opwekken van energie. Als we wereldwijd massaal overstappen op zonnepanelen zijn we al een aardige stap op weg naar een duurzame wereld.

Visie

Bij Zonnepaneelkopen.org willen we zo veel mogelijk mensen helpen en begeleiden bij de aanschaf van zonnepanelen. Met onze bijdrage hopen we een klein verschil te kunnen maken in het huidige klimaat en proberen we de CO2-uitstoot in de Benelux te verminderen.